TERRA Alapítvány

English version

Ha az alapítványról, terveinkről további információkat szeretne vagy javaslata, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a Kapcsolja be a JavaScriptet az emailcím megtekintéséhez címre vagy levélben az alapítvány postacímére.

Ha az alapítványt bármilyen módon támogatni tudná céljai elérésében, kérjük a fenti e-mail címen vagy levélben vegye fel a kapcsolatot velünk.

Postacímünk:
TERRA Alapítvány
4030 Debrecen, Tátra u. 12.

Fák - fajlista magyar családnév szerint rendezve

 


Bálványfafélék       Oldal teteje

Bálványfa - Ailanthus altissima (Mill.) Swingle


Bengefélék       Oldal teteje

Benge - Rhamnus pumilus Turra
Kutyabenge - Frangula alnus Mill.
Varjútövis - Rhamnus catharthicus L.


Bodzafélék       Oldal teteje

Fekete bodza - Sambucus nigra L.
Fekete lonc - Lonicera nigra L.
Fürtös bodza - Sambucus racemosa L.
Illatos lonc - Lonicera fragrantissima Lindl. et Paxton
Jerikói lonc - Lonicera caprifolium L.
Kányabangita - Viburnum opulus L.
Ostorménfa - Viburnum lantana L.
Tatárlonc - Lonicera tatarica L.
Ükörkelonc - Lonicera xylosteum L.


Boglárkafélék       Oldal teteje

Egyenes iszalag - Clematis recta L.
Erdei iszalag - Clematis vitalba L.
Havasi iszalag - Clematis alpina (L.) Mill.


Borbolyafélék       Oldal teteje

Mahonia - Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.
Sóskaborbolya - Berberis vulgaris L.


Borostyánfélék       Oldal teteje

Ír borostyán - Hedera hibernica (Kirchner) Bean
Közönséges borostyán - Hedera helix L.


Bükkfélék       Oldal teteje

Bükk - Fagus sylvatica L.
Csertölgy - Quercus cerris L.
Kocsányos tölgy - Quercus robur L.
Kocsánytalan tölgy - Quercus petraea (Mattuschka) Lieblein
Magyar tölgy - Quercus frainetto Ten.
Molyhos tölgy - Quercus pubescens Willd.
Szelídgesztenye - Castanea sativa Mill.
Vörös tölgy - Quercus rubra L.


Cezalpíniafélék       Oldal teteje

Amerikai vasfa - Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch


Cicófélék (Boroszlánfélék)       Oldal teteje

Babérboroszlán - Daphne laureola L.
Balkáni boroszlán - Daphne oleoides Schreb.
Brassói boroszlán - Daphne blagayana Freyer
Farkasboroszlán - Daphne mezereum L.
Havasi boroszlán - Daphne alpina L.
Henye boroszlán - Daphne cneorum L.
Murányi boroszlán - Daphne arbuscula Čelak


Ciprusfélék       Oldal teteje

Közönséges boróka - Juniperus communis L.


Csikófarkfélék       Oldal teteje

Csikófark - Ephedra distachya L.


Diófélék       Oldal teteje

Fekete dió - Juglans nigra L.
közönséges dió - Juglans regia L.


Eperfafélék       Oldal teteje

Fehér eperfa - Morus alba L.
Fekete eperfa - Morus nigra L.


Ezüstfafélék       Oldal teteje

Homoktövis - Hippophaë rhamnoides L.
Keskenylevelű ezüstfa - Elaeagnus angustifolia L.


Fakínfélék (Fagyöngyfélék)       Oldal teteje

Sárgafagyöngy - Loranthus europaeus Jacq.


Fűzfélék       Oldal teteje

Babérfűz - Salix pentandra L.
Babiloni fűz - Salix babilonica L.
Fehér fűz - Salix alba L.
Füles fűz - Salix aurita L.
Kecskefűz - Salix caprea L.
Mandulalevelű fűz - Salix triandra L.
Parti fűz - Salix elaeagnos Scop.
Rekettyefűz - Salix cinerea L.
Törékeny fűz - Salix fragilis L.


Hangafélék       Oldal teteje

Bruckenthal-hanga - Bruckenthalia spiculifolia (Salisb.) Rchb.
Erdélyi havasszépe - Rhododendron myrtifolium Schott et Kotsch
Loiseleur-hanga - Loiseleuria procumbens (L.) Desv.
Orvosi medveszőlő - Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spr.


Hólyagfafélék       Oldal teteje

Mogyorós hólyagfa - Staphylea pinnata L.


Ikermagvas fenyőfélék       Oldal teteje

Cirbolyafenyő - Pinus cembra L.
Erdei fenyő - Pinus sylvestris L.
Fekete fenyő - Pinus nigra Arnold
Himalájai selyemfenyő - Pinus wallichiana (Mc Clelland) A. B. Jacks
Közönséges jegenyefenyő - Abies alba Mill.
Lúcfenyő - Picea abies (L.) Karsten
Simafenyő - Pinus strobus L.
Szerb luc - Picea omorika (Pančić) Purkyně
Szúrós luc - Picea pungens Engelm.
Törpefenyő - Pinus mugo Turra
Vörösfenyő - Larix decidua Mill.


Juharfélék       Oldal teteje

Hegyi juhar - Acer pseudo-platanus L.
Korai juhar - Acer platanoides L.
Mátrai ősjuhar - Acer acuminatilobum J. Papp
Mezei juhar - Acer campestre L.
Tatárjuhar - Acer tataricum L.
zöld juhar - Acer negundo L.


Kecskerágófélék       Oldal teteje

Bibircses kecskerágó - Euonymus verrucosus Scop.
Csíkos kecskerágó - Euonymus europaeus L.


Liliomfafélék       Oldal teteje

Liliomfa - Magnolia X soulangeana Soulange-Bodin
Tulipánfa - Liriodendron tulipifera L.


Mályvafélék       Oldal teteje

Ezüsthárs - Tilia tomentosa Mönch
Kislevelű hárs - Tilia cordata Mill.
Nagylevelű hárs - Tilia platyphyllos Scop.


Mocsárciprusfélék       Oldal teteje

Virginiai mocsárciprus - Taxodium distichum (L.) L.C.M. Rich.


Mogyorófélék       Oldal teteje

Keleti gyertyán - Carpinus orientalis Mill.
Közönséges gyertyán - Carpinus betulus L.
Közönséges mogyoró - Corylus avellana L.
Török mogyoró - Corylus colurna L.


Nyárfafélék       Oldal teteje

Fehér nyár - Populus alba L.
Fekete nyár - Populus nigra L.
Rezgő nyár - Populus tremula L.


Nyírfélék       Oldal teteje

Enyves éger - Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Közönséges nyír - Betula pendula Roth
Szőrös nyír - Betula pubescens Ehrh.


Olajfafélék       Oldal teteje

Bókoló aranyfa - Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl
Közönséges fagyal - Ligustrum vulgare L.
Közönséges orgona - Syringa vulgaris L.
Magas kőris - Fraxinus excelsior L.
Magyar kőris - Fraxinus angustifolia Vahl subsp. pannonica Soó et Simon
Virágos kőris - Fraxinus ornus L.
Vörös kőris - Fraxinus pennsylvanica Marsh.


Ostorfafélék       Oldal teteje

Déli ostorfa - Celtis australis L.
Nyugati ostorfa - Celtis occidentalis L.


Páfrányfenyőfélék       Oldal teteje

Páfrányfenyő - Gingko biloba L.


Pillangósvirágúak       Oldal teteje

Aranyeső - Laburnum anagyroides Medik.
Fehér akác - Robinia pseudo-acacia L.
Festő rekettye - Genista tinctoria L.
Japánakác - Sophora japonica L.
Júdásfa - Cercis siliquastrum L.
Lepényfa - Gleditsia triacanthos L.


Platánfélék       Oldal teteje

Juharlevelű platán - Platanus hybrida Brot.


Puszpángfélék       Oldal teteje

Télizöld puszpáng - Buxus sempervirens L.


Rózsafélék       Oldal teteje

Babérmeggy - Prunus laurocerasus L.
Barkócafa - Sorbus torminalis (L.) Cr.
Birs - Cydonia oblonga Mill.
Budai berkenye - Sorbus semiincisa Borbás
Csepleszmeggy - Prunus fruticosa (Pall.) Woronow
Cseregalagonya - Crataegus oxyacantha L.
Cseresznye - Prunus avium L.
Cseresznyeszilva - Prunus cerasifera Ehrh.
Egybibés galagonya - Crataegus monogyna Jacq.
Erdei rózsa - Rosa arvensis Huds.
Fanyarka - Amelanchier ovalis Medik.
Fekete galagonya - Crataegus nigra W. et K.
Gyepűrózsa - Rosa canina L.
Jajrózsa - Rosa spinosissima L.
Kajszibarack - Prunus armeniaca L.
Kerti madárbirs - Cotoneaster horizontalis Decaisne
Kései fürtösmeggy - Prunus serotina Ehrh.
Kökény - Prunus spinosa L.
Lisztes berkenye - Sorbus aria (L.) Cr.
Madárberkenye - Sorbus aucuparia L.
Mandula - Prunus dulcis (Mill) D. A. Webb
Májusfa - Prunus padus L.
Meggy - Prunus cerasus L.
Mohácsy-meggy - Cerasus X mohacsyana (Kárpáti) Janchen
Nagylevelű madárbirs - Cotoneaster tomentosus (Ait.) Lindl. et al.
Naspolya - Mespilus germanica L.
Oszlopos rózsa - Rosa stylosa Desv.
Őszibarack - Prunus persica (L.) Batsch
Parlagi rózsa - Rosa gallica L.
Piros madárbirs - Cotoneaster integerrimus Medic.
Rozsdaszínű rózsa - Rosa rubiginosa L.
Sajmeggy - Prunus mahaleb Borkh.
Szilva - Prunus domestica L.
Szirti gyöngyvessző - Spiraea media Fr. Schm.
Törpemandula - Amygdalus nana L.
Vadalma - Malus sylvestris (L.) Mill.
Vadkörte - Pyrus pyraster Burgsd.
Vastaggallyú körte - Pyrus nivalis Jacq.


Rutafélék       Oldal teteje

Alásfa - Ptelea trifoliata L.


Somfélék       Oldal teteje

Húsos som - Cornus mas L.
Japánsom - Aucuba japonica Thunb.
Veresgyűrű som - Cornus sanguinea L.


Szilfélék       Oldal teteje

Hegyi szil - Ulmus glabra Huds.
Mezei szil - Ulmus minor Mill.
Vénicszil - Ulmus laevis Pall.


Szömörcefélék       Oldal teteje

Cserszömörce - Cotinus coggygria Scop.
Ecetfa - Rhus typhina L.


Szuharfélék       Oldal teteje

Molyhos napvirág - Helianthemum nummularium (L.) Mill. s. l.
Naprózsa - Fumana procumbens (Dun.) Gren. et Godr.
Szürke napvirág - Helianthemum canum (L.) Baumg.


Tamarixfélék       Oldal teteje

Keleti tamariska - Tamarix tetrandra Pall.


Tiszafafélék       Oldal teteje

Tiszafa - Taxus baccata L.


Trombitafafélék       Oldal teteje

Szivarfa - Catalpa bignonioides Walt.


Vadgesztenyefélék       Oldal teteje

Vadgesztenye - Aesculus hippocastanum L.


Varázsmogyorófélék       Oldal teteje

Kaukázusi vasfa - Parrotia persica C. A. Meyer

Utoljára módosítva: 2020.11.14..

Design: