TERRA Alapítvány

English version

Ha az alapítványról, terveinkről további információkat szeretne vagy javaslata, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a Kapcsolja be a JavaScriptet az emailcím megtekintéséhez címre vagy levélben az alapítvány postacímére.

Ha az alapítványt bármilyen módon támogatni tudná céljai elérésében, kérjük a fenti e-mail címen vagy levélben vegye fel a kapcsolatot velünk.

Postacímünk:
TERRA Alapítvány
4030 Debrecen, Tátra u. 12.

Hazánk növényvilága - Társuláslista latin név szerint rendezve

 A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  

- - Láprétek
- - Sziklagyepek
- - Lösznövényzet
- - Lejtősztyepprétek
- - Domb- és hegyvidéki ligeterdők

 A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  

Aceri tatarico - Quercetum - Tatárjuharos lösztölgyes
Achilleo - Festucetum pseudovinae - Füves szikespuszta
Aconito - Fagetum - Montán bükkös
Acorelletum pannonicae - Magyarpalka társulás
Aegopodio - Petasitetum - Acsalapus
Agropyro - Kochietum prostratae - Löszfal
Agrostio - Alopecuretum pratensis - Ecsetpázsitos sziki rét
Agrostio - Beckmannietum eruciformis - Hernyópázsitos sziki rét
Agrostio - Caricetum distantis - Sziki sásrét
Agrostio - Glycerietum poiformis - Harmatkásás sziki rét
Angelico - Cirsietum oleracei - Patakmenti magaskórós
Artemisio - Festucetum pseudovinae - Ürmös szikespuszta
Astero - Agrostetum stoloniferae - Nedves szoloncsákosodó rét
Astragalo - Festucetum rupicolae - Homokpusztarét
Aulacomnio - Pinetum sylvestris - Lápi erdeifenyves

 A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  

Bassietum sedoidis - Seprőparéj társulás
Bazzanio - Abietetum praealpinum - Jegenyefenyves lucos
Bolboschoenetalia & Festuco-Puccinellietalia - Szikesek
Bolboschoeno - Phragmitetum - Szikinádas
Bolboscoenetum maritimi - Zsiókás
Brometum tectorum - Mészkedvelő egyéves gyep

 A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  

Calamagrosti - Salicetum cinereae - Fűzláp
Calamagrosti variae - Pinetum sylvestris - Sziklai erdeifenyves
Calluno - Genistetum germanicae - Csarabos
Camphorosmetum annuae - Vakszik
Cardaminetum amarae - Mészkerülő forrásláp
Caricetum acutiformis-ripariae - Magas - sás - rét
Caricetum elatae - Zsombéksásos
Carici - Calamagrostetum neglectae - Lápi zsombéksásos
Carici - Menyanthemum - Semlyék-sásos
Carici flavae - Eriophoretum - Gyapjúsásos láprét
Carici lepidocarpae - Cratoneuretum filicini - Meszes forrásláp
Ceraso - Quercetum pubescentis - Sajmeggyes molyhos-tölgyes bokorerdő
Chenopodietum urbici - Sziki libatopos
Chenopodio - Puccinellietum limosae - Libatop-mézpázsit szikes társulás
Chrysopogono - Caricetum humilis - Dolomit lejtősztyeprét
Cleistogeno - Festucetum rupicolae - Szubmediterrán lejtősztyep
Convallario - Quercetum roboris - Zárt homoki tölgyes
Corno - Quercetum pubescenti-petraeae - Melegkedvelő tölgyes
Cotino - Quercetum pubescentis - Cserszömörce - molyhos tölgy bokorerdő
Crypsidetum aculeatae - Bajuszpázsit társulás
Cyclamini - Fagetum - Nyugat-dunántúli szubmontán bükkös
Cypero - Juncetum bufonii - Varangyszittyós

 A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  

Deschampsio - Fagetum - Középhegységi mészkerülő bükkös
Diantho - Seslerietum - Nyílt mészkő-sziklagyep

 A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  

Fago - Ornetum - Elegyes karszterdő
Festucetum vaginatae - Meszes talajú homokpuszta
Festuco ovinae - Nardetum strictae - Szőrfűgyepek
Festuco pallenti - Brometum pannonici - Zárt dolomit-sziklagyep
Festuco pseudovinae - Quercetum roboris - Sziki tölgyes
Festuco rubrae - Cynosuretum - Hegyi kaszálórét
Festuco rupicolae - Quercetum roboris - Nyílt homoki tölgyes
Festuco vaginatae - Corynephoretum - Mészkerülő homokpuszta
Festuco vaginatae - Pinetum - Homoki erdeifenyves
Filipendulo - Geranietum palustris - Lápi magaskórós
Fraxino pannonicae - Ulmetum - Tölgy - kőris - szil liget

 A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  

Genisto nervatae - Pinetum - Mészkerülő erdeifenyves
Genisto pilosae - Quercetum petraeae - Rekettyés mészkerülő tölgyes
Genisto tinctoriae - Quercetum petraeae - Középhegységi mészkerülő tölgyes

 A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  

Heleochloëtum schoenoidis & H. alopecuroidis - Bajuszfű-társulás
Helleboro odoro - Fagetum - Mecseki szubmontán bükkös
Hordeetum hystricis - Szikibúza társulás
Hydrochari - Stratiotetum - Kolokán-hínár

 A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  

Inulo - Festucetum pseudodalmaticae - Szilikát-sziklagyep
Inulo spiraeifolio - Quercetum pubescentis - Baranyai peremizses karsztbokorerdő

 A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  

Juncetum subnodulosae - Szittyós láprét
Junco - Molinietum - Mészkerülő kiszáradó láprét
Junipero - Populetum albae - Nyáras - borókás

 A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  

Laureolae - Fagetum - Dunántúli-középhegységi szubmontán bükkös
Lemno - Utricularietum - Békalencse-hínár
Lepidio - Camphorosmetum annuae - Duna - Tisza közi vakszik
Lepidio - Puccinellietum limosae - Duna - Tisza közi szikfok
Lepidio - Puccinellietum peisonis - Fertőtavi szikfok
Leucojo aestivo - Salicetum - Fűzliget
Leucojo verno - Fagetum - Homoki bükkös
Lino flavae - Pinetum sylvestris - Mészkedvelő erdeifenyves
Lythro - Alopecuretum pratensis - Kiszáradó ártéri kaszáló

 A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  

Medicagini minimae - Festucetum valesiacae - Löszreliktumgyep
Melitti - Fagetum - Északi-középhegységi szubmontán bükkös
Mercuriali - Tilietum - Hársas törmeléklejtő-erdő
Minuartio - Festucetum pseudodalmaticae - Nyílt szilikát-sziklagyep
Myriophyllo - Potametum - Süllőhínáros - békaszőlőhínár

 A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  

Nymphaeetum albo-luteae - Tündérrózsa - vizitökhínár

 A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  

Orno - Quercetum pubescenti-cerris - Mészkedvelő tölgyes
Oxycocco - Sphagnetea - Dagadólápok

 A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  

Paridi quadrifoliae - Alnetum - Égerliget
Parietario - Aceretum - Szurdokerdő andeziten
Parvipotameto - Zanichellietum - Tófonal társulás
Peucedano - Asteretum sedifolii - Szikes erdeirét
Pholiuro - Plantaginetum tenuiflorae - Kígyófarkfű - vékony útifű társulás
Phyllitidi - Aceretum - Szurdokerdő mészkövön
Pino-Quercetalia - Mészkerülő erdők általában
Polygono hydropypero - Salicetum triandrae - Mandulalevelű bokorfüzes
Potentillo arenariae - Festucetum pseudodalmaticae - Szilikátos sztyeprét
Puccinellietum limosae - Mézpázsitos szikfok
Puccinellietum peisonis - Fertőtavi mézpázsitos
Pulsatillo - Festucetum rupicolae - Szubkontinentális lejtősztyepp

 A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  

Quercetum petraeae - cerris - Cseres - kocsánytalan tölgyes
Querco petraeae - Carpinetum - Középhegységi - gyertyános - kocsánytalan - tölgyes

 A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  

Rusco - Orno - Quercetum - Mecseki mészkedvelő tölgyes

 A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  

Salici cinereae - Sphagnetum recurvi - Tőzegmohás fűzláp
Salici pentandrae - Betuletum pubescentis - Babérfüzes nyírláp
Salicornietum prostratae - Sziksófű társulás
Salsoletum sodae - Sziki ballagófű társulás
Salvio - Festucetum rupicolae - Löszpusztarét
Scheuzerio - Carecetea nigrae - Átmeneti lápok
Schoenetum nigricantis - Csátés láprét
Schoenoplectetum litoralis - Partikákás
Schoenoplectetum tabernaemontani - Szikikákás
Scirpo - Phragmitetum - Nádas
Scutellario - Aceretum - Mecseki szurdokerdő
Sedo sopianae - Festucetum dalmaticae - Illír sziklafüves lejtősztyep
Senecio fluviatilis - Populetum - Nyárliget
Seseli leucospermo - Festucetum pallentis - Nyílt dolomit-sziklagyep
Seslerietum uliginosae - Nyúlfarkfüves láprét
Seslerio - Fagetum - Sziklai bükkös
Sorbo - Quercetum petraeae - Szilikát sziklaerdő
Spirodelo - Aldrovandetum - Aldrovandás társulás
Suaedetum pannonicae - Magyar sóballa társulás
Succiso - Molinietum - Meszes kiszáradó láprét

 A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  

Thelypteridi - Alnetum - Tőzegpáfrányos égerláp
Tilio - Fraxinetum excelsioris - Hársas-kőrises sziklaerdő
Tilio - Sorbetum - Hársas-berkenyés
Tilio tomentosae - Fraxinetum orni - Ezüsthársas törmeléklejtő-erdő

 A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  

Valeriano dioicae - Caricetum davallianae - Sásláprét
Vicio oroboidi - Fagetum - Dél-dunántúli dombvidéki bükkös
A projekt támogatói: Központi Környezetvédelmi Alap, Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány
Utoljára módosítva: 2010.02.28.

Design: