TERRA Alapítvány

English version

Ha az alapítványról, terveinkről további információkat szeretne vagy javaslata, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a Kapcsolja be a JavaScriptet az emailcím megtekintéséhez címre vagy levélben az alapítvány postacímére.

Ha az alapítványt bármilyen módon támogatni tudná céljai elérésében, kérjük a fenti e-mail címen vagy levélben vegye fel a kapcsolatot velünk.

Postacímünk:
TERRA Alapítvány
4030 Debrecen, Tátra u. 12.

Társulás adatlap

Latin név:
Querco petraeae - Carpinetum
Magyar név:
Középhegységi - gyertyános - kocsánytalan - tölgyes
Jellemzők: A gyertyános tölgyesek klímazonálisan dombvidékeink és középhegységeink 400 - 600 m közötti régióban fordulnak elő, de igen gyakoriak extrazonális állományai is, pl. 600 m felett délies kitettségben vagy hűvösebb, nedvesebb viszonyok között az Alföld bizonyos részein.
E mezofil típusú társulás többféle alapkőzeten előfordul, mélyebb, neutrális, homokos-vályogos szövetű barna erdőtalajokon, de savanyodó talajokon is. Zárt lombkoronájú, kettős koronaszintű. A felső szintben a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), az alsó szintben pedig a gyertyán (Carpinus betulus) uralkodik. A cserjeszint igen gyér, legtöbbször hiányzik is. Mivel a gyertyán erősen árnyékol, kevés fény jut az erdő belsejébe. A cserjeszint jellemző fajai: Crataegus laevigata, Staphylea pinnata, Lonicera xylosteum. A gyepszintben igen gyakoriak a kora tavasszal, lombfakadás előtt nyíló hagymás-gumós növények, mint pl. a Corydalis cava, az Isopyrum thalictroides, az Allium ursinum, az Anemone ranunculoides, a Galanthus nivalis és a védett Erythronium dens-canis, illetve az Eranthis hyemalis.
Több társulásértékű változata is ismert. Ilyen a Nyugat-Dunántúlon a Castaneo - Querco - Carpinetum, melynek állandó eleme a szelídgesztenye (Castanea sativa). Aljnövényzetében megtalálható az erdei ciklámen (Cyclamen purpurascens).
A túlnyomórészt löszből felépülő Zalai-dombság, Marcali-hát, Zselic és Külső-Somogy jellemző társulása a dél-dunántúli gyertyános tölgyes (Helleboro odoro - Carpinetum). A felső lombkoronaszint igen fejlett, borítása elérheti a 90%-ot. A gyepszint változatosan fejlett, a nudum típustól kiindulva a 100%-os borításig. Védett faja a Daphne mezereum, emellett gyakori a szagos müge (Galium odoratum), hagymás fogasír (Dentaria bulbifera), egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora), szélfű (Mercurialis perennis), sárga árvacsalán (Galeobdolon luteum).
A Zalai-dombság nyugati részén és a Zselicben kiemelkedő jelentőségű védett növényeink a májvirág (Hepatica nobilis), a különböző nőszőfüvek (Epipactis helleborine, E. purpurata, E. microphylla), a turbánliliom (Lilium martagon), a zalai bükköny (Vicia oroboides) és a pirítógyökér (Tamus communis).
A Mecsekben és a Tolnai-dombvidéken fordul elő a mecseki gyetyános - kocsánytalan -tölgyes (Asperulo taurinae - Carpinetum). Az üde, mérsékelten nedves agyagbemosódásos- vagy Raman-féle barna erdőtalajokon létrejött társulásban sok érdekes és ritka faj él, többek között olasz müge (Asperula taurina), kaukázusi zergevirág (Doronicum orientale), borostás sás (Carex strigosa), (Chaerophyllum aureum), jerikói lonc (Lonicera caprifolium), lónyelvű csodabogyó (Ruscus hypoglossum).
A gyertyános - kocsányos tölgyes (Querco robori - Carpinetum) állományai nagyon megfogyatkoztak, de több kisebb foltja megtalálható a Hanság, Szigetköz, Mezőföld, Körös-vidék, Nyírség, a Bereg-Szatmári sík bizonyos területein. Kiemelkedő fontosságú védett növényei a következők: békakonty (Listera ovata), (Scilla vindobonensis), pirítógyökér (Tamus communis), madársisak-fajok (Cephalanthera damasonium, C. longifolia).
Belső-Somogyban és a Dráva öntésterületein a dél-dunántúli gyertyános - kocsányos tölgyes (Fraxino pannonicae - Carpinetum) állományai találhatók. A jellemző magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) mellett a közönséges nyír (Betula pendula) is előfordul. A legértékesebb állományok a Baláta-tó mellett és a Boronka-melléki TK területén találhatók igen sok védett fajjal (Hemerocallis lilio-asphodelus), (Astrantia major), (Cyclamen purpurascens), (Leucojum vernum).
Fajok: Allium ursinum - Medvehagyma
Anemone ranunculoides - Bogláros szellőrózsa
Asperula taurina - Olasz müge
Astrantia major - Völgycsillag
Betula pendula - Közönséges nyír
Carex strigosa - Borostás sás
Carpinus betulus - Közönséges gyertyán
Castanea sativa - Szelídgesztenye
Cephalantera longifolia - Kardos madársisak
Cephalanthera damasonium - Fehér madársisak
Chaerophyllum aureum - Aranyos baraboly
Corydalis cava - Odvas keltike
Crataegus laevigata - Cseregalagonya
Cyclamen purpurascens - Ciklámen
Daphne mezereum - Farkasboroszlán
Dentaria bulbifera - Hagymás fogas-ír
Doronicum orientale - Kaukázusi zergevirág
Epipactis helleborine - Széleslevelű nőszőfű
Epipactis microphylla - Kislevelű nőszőfű
Epipactis purpurata - Bíboribolya nőszőfű
Eranthis hyemalis - Téltemető
Erithronium dens-canis - Kakasmandikó
Fraxinus angustifolia ssp. pannonica - Magyar kőris
Galanthus nivalis - Hóvirág
Galeobdolon luteum - Sárgaárvacsalán
Galium odoratum - Szagos müge
Hemerocallis lilio-asphodelus - Sárgaliliom
Hepatica nobilis - Májvirág
Isopyrum thalictroides - Galambvirág
Leucojum vernum - Tavaszi tőzike
Lilium martagon - Turbánliliom
Listera ovata - Békakonty
Lonicera caprifolium - Jerikói lonc
Lonicera xylosteum - Ükörkelonc
Melica uniflora - Egyvirágú gyöngyperje
Mercurialis perennis - Erdei szélfű
Quercus petraea - Kocsánytalan tölgy
Ruscus hypoglossum - Lónyelvű csodabogyó
Scilla vindobonensis - Ligeti csillagvirág
Staphylea pinnata - Hólyagfa
Tamus communis - Pirítógyökér
Vicia oroboides - Zalai bükköny
A projekt támogatói: Központi Környezetvédelmi Alap, Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány
Utoljára módosítva: 2011.03.28.

Design: