TERRA Alapítvány

Ha az alapítványról, terveinkről további információkat szeretne vagy javaslata, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a Kapcsolja be a JavaScriptet az emailcím megtekintéséhez címre vagy levélben az alapítvány postacímére.

Ha az alapítványt bármilyen módon támogatni tudná céljai elérésében, kérjük a fenti e-mail címen vagy levélben vegye fel a kapcsolatot velünk.

Postacímünk:
TERRA Alapítvány
4030 Debrecen, Tátra u. 12.

A TERRA Alapítvány célja

"...Az Alapítvány célja elsősorban a multimédia adta lehetőségek felhasználásával oktatási segédanyagok, programcsomagok, oktatóprogramok létrehozása, ezen termékeknek az érintett oktatási intézmények számára történő rendelkezésre bocsájtása. Az Alapítvány a fent megjelölt célok megvalósítása során kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelmi szemlélet kialakításával összefüggő feladatoknak, szűkebb régiónk illetve hazánk természeti értékei megismertetése elősegítésének..."

(kivonat az alapító okiratból)

A környezetkultúra jelentősége napjainkban

Az európai országokban a középrétegek műveltségéhez és iskolázottságához alapvetően hozzátartozik, hogy környezetük növény- és állatfajait ismerjék. Nem éreznek, nem is érezhetnek az emberek felelősséget azokért a dolgokért, amelyekről nincs tudomásuk. Megfelelő ismeretterjesztő és oktatási segédanyagok hiányában nem is várhatjuk el, hogy hazánkban a környezetkultúra és a környezetünkért érzett felelősség terén a helyzet javuljon. Ismeretterjesztéssel elő kívánjuk segíteni a környezetkultúra erősödését és azt, hogy a környezetvédelem a mindennapi élet részévé váljon, ne csak az emberektől távol álló propagandisztikus cél legyen. Az Alapítvány célja a környezetkultúra fejlesztése hazánkban, felhasználva a modern multimédia adta lehetőségeket. Napjainkban a multimédia-eszközök szerepe meghatározó az oktatásban és az élet számos egyéb területén. Az oktatásban az a jelentősége, hogy nagy tömegű információ komplex dokumentálását, interaktív feldolgozását teszi lehetővé. Különösen nagy jelentősége van ennek környezetünk, a minket körülvevő természet megismerésében és megismertetésében, mert nagy mennyiségű képi anyag feldolgozására van szükség. A 80-as évek elején megjelent természetismertető könyvek nagy visszhangot váltottak ki a társadalom legszélesebb rétegeiben is, minden bizonnyal így lesz ez a mindenki számára hozzáférhető multimédiás szemléltető anyagokkal is, így ez motiválja munkánkat.

Az Alapítvány Kuratóriuma

  • Krupinszki László - elnök
  • Csatlósné Györe Anita
  • dr. Erdei Zsolt - alapító

A Csapat

  • dr. Erdei Zsolt - webmester, rendszergarázda, fotós, biológus, támogatóvadász, stb.
  • Gallai Attila - "webprogramozó"
  • Dr. Pál-Fám Ferenc - mikológus, a Gombák project kivitelezője
  • Szentpéteri József - biológus, fotós
  • Szentpéteri Tamás - fotós
  • Dr. Udvardy László - biológus, szakfordító, természetfotós

Ehhez a szerverhez a Széchenyi Terv keretében, a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága által a civil
szervezetek támogatására kiírt pályázat eredményeképpen juthattunk hozzá.
Utoljára módosítva: 2010.05.09.

Design: