TERRA Alapítvány

English version

Ha az alapítványról, terveinkről további információkat szeretne vagy javaslata, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a Kapcsolja be a JavaScriptet az emailcím megtekintéséhez címre vagy levélben az alapítvány postacímére.

Ha az alapítványt bármilyen módon támogatni tudná céljai elérésében, kérjük a fenti e-mail címen vagy levélben vegye fel a kapcsolatot velünk.

Postacímünk:
TERRA Alapítvány
4030 Debrecen, Tátra u. 12.

Társulás adatlap

Latin név:
Convallario - Quercetum roboris
Magyar név:
Zárt homoki tölgyes
Jellemzők: Valamikor hazánkban igen elterjedt erdőtársulás volt, az ország területének 8%-át borította, ma állományai 0,2%-ra fogyatkoztak. Magasabb talajvízszintű homokterületeken, többnyire rozsdabarna erdőtalajokon alakul ki ez a zárt társulás.
A lombkoronaszintben a kocsányos tölgy uralkodik, azonban megjelenik a fehér és a rezgő nyár (Populus alba és P. tremula), illetve a nyír (Betula pendula) és az ezüst hárs (Tilia argentea). Az alsó lombkoronaszint közepesen fejlett, borítása 10-30%. Ebben a szintben a mezei juhar (Acer campestre), a (Ulmus minor), vackor (Pyrus pyraster) és a tatárjuhar (Acer tataricum) tenyészik. Legfontosabb cserjéi veresgyűrű som (Cornus sanguinea) és az egybibés galagonya (Crataegus monogyna). Gyepszintjében kora tavasszal a hóolvadás után a hagymás-gumós növények, mint a hóvirág (Galanthus nivalis), odvas keltike (Corydalis cava) virágai pompáznak. Májusban pedig a gyöngyvirág (Convallaria majalis) nagy tömegben nyílik.
Fajok: Acer campestre - Mezei juhar
Acer tataricum - Tatárjuhar
Betula pendula - Közönséges nyír
Convallaria majalis - Gyöngyvirág
Cornus sanguinea - Veresgyűrűs som
Corydalis cava - Odvas keltike
Crataegus monogyna - Egybibés galagonya
Galanthus nivalis - Hóvirág
Populus alba - Fehér nyár
Populus tremula - Rezgőnyár
Pyrus pyraster - Vackor
Tilia argentea - Ezüsthárs
Ulmus minor - Mezei szil
A projekt támogatói: Központi Környezetvédelmi Alap, Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány
Utoljára módosítva: 2011.03.28.

Design: