TERRA Alapítvány

English version

Ha az alapítványról, terveinkről további információkat szeretne vagy javaslata, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a Kapcsolja be a JavaScriptet az emailcím megtekintéséhez címre vagy levélben az alapítvány postacímére.

Ha az alapítványt bármilyen módon támogatni tudná céljai elérésében, kérjük a fenti e-mail címen vagy levélben vegye fel a kapcsolatot velünk.

Postacímünk:
TERRA Alapítvány
4030 Debrecen, Tátra u. 12.

Növény adatlap

Latin név:
Carex disticha HUDS.
Magyar név:
Kétsoros sás
Familia:
Cyperaceae
Család:
Sásfélék
Jellemzők: Hajtásai egyenként, vagy párosával fejlődnek. Gyöktörzse hosszan kúszó, vastag, rajta az allevelek barnák, később feketésbarnák és rostokra foszlók. A szár 20-100 cm magas, 1.5-2 mm széles, a tövén kiszélesedő (3-4.5 mm) a virágzat alatt háromélű és érdes, feléig-kétharmadáig leveles (megnyúlt szárközökkel). Tövén az allevelek sötétbarnák, nem, vagy alig foszlók. A levelek 2-5 mm szélesek, 15-60 cm hosszúak, hosszan kihegyezettek, széleiken és alul, a V alakban kiálló főér mentén érdesek. A virágzat 3-13 cm hosszú, csúcsa felé tömött, az alja lehet laza, megszakított. Az füzérkék száma 20-35. Az alsó virágzati murvalevél szélesebb tőből többé-kevésbé hosszú, szálkás csúcsú, általában hosszabb, mint a hónaljában álló füzérke. A felsők pelyvaszerűek, barna színűek, hártyásak. A füzérke azonos a virágzati alegységgel. A füzérkék ivari megoszlása változatos. A csúcsi füzérke általában termős, az alatta levők porzósak, vagy ginandrikusak, a legalsók termősek, vagy ginandrikusak. A termős füzérkék tojásdadok, a porzósak keskenyebbek, kisebbek. A porzós pelyva halvány barna, vagy halvány vörösesbarna, hártyás szélű, lándzsás, hegyes, 4-5 mm hosszúságú. A termős pelyva barna, vagy halvány vörösesbarna, hártyás szélű, tojásdad-lándzsás, hosszan kihegyezett, 3.5-4.5 mm hosszúságú. A tömlő kezdetben szalmasárga, később barna-vörösesbarna, fényes, erezett, tojásdad, v. hosszúkás-tojásdad, 4-5.2 mm hosszú, belül lapos, kívül domború, fokozatosan csőrbe keskenyedő. Szélein nagyon keskeny, szabálytalanul fogazott szárny található. A csőr kb. 1 mm hosszúságú, élesen kétfogú, kissé görbült, külső oldalán hasadt. A bibék száma 2. A termés tojásdad, vagy kissé megnyúltabb, domború oldalú, kb 2 mm hosszú, 1 mm széles, tövén rövid, nyélszerű képződménnyel.
Virágzás: Május-június.
Méret: 20-100cm
Élőhely: Magassásosok karakterfaja. Elterjedése változatos, egyes vidékeken hiányzik, máshol gyakoribb.
A projekt támogatói: Központi Környezetvédelmi Alap, Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány
Utoljára módosítva: 2011.03.28.

Design: