TERRA Alapítvány

English version

Ha az alapítványról, terveinkről további információkat szeretne vagy javaslata, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a Kapcsolja be a JavaScriptet az emailcím megtekintéséhez címre vagy levélben az alapítvány postacímére.

Ha az alapítványt bármilyen módon támogatni tudná céljai elérésében, kérjük a fenti e-mail címen vagy levélben vegye fel a kapcsolatot velünk.

Postacímünk:
TERRA Alapítvány
4030 Debrecen, Tátra u. 12.

Társulás adatlap

Latin név:
Cotino - Quercetum pubescentis
Magyar név:
Cserszömörce - molyhos tölgy bokorerdő
Jellemzők: Szubmediterrán elemekben gazdag társulás, mely mozaikos megjelenésű. A Dunántúli-khg. dolomitján és a meszes alapkőzetű Mecsek és Villányi-hegység területén fordul elő. Meleg, száraz mikroklimatikus hatások alatt, rendzina talajon fejlődik ki. A kis kiterjedésű erdőfoltokban lévő fák alacsonyak (4-6m), a foltok között szárazság és melegkedvelő, sok szubmediterrán és néhány igazi mediterrán fajt tartalmazó gyepek találhatók.
A társulás lombkorona szintjét a molyhos tölgy és a virágos kőris alkotja. Emellett a letörpülő facsoportok közé magasabb cserjések vegyülnek, mint pl. a Cornus mas, Cotinus coggygria, Viburnum lantana. Csákvár mellett posztglaciális reliktumként fellép a keleti gyertyán (Carpinus orientalis). A Dél-Dunántúlon helyenként előfordul a mediterrán ritkaság Coronilla emerus ssp. emeroides törpecserje is.
E bokorerdők lágyszárú szintje igen virággazdag. A jellemző Coronilla coronata, Carex halleriana, Crepis nicäeensis és Mercurialis ovata mellett a száraz tölgyesek és száraz gyepek fajai is megtalálhatók.
Fajok: Carex halleriana - Sziklai sás
Carpinus orientalis - Keleti gyertyán
Cornus mas - Húsos som
Coronilla coronata - Sárga koronafürt
Coronilla emerus ssp. emeroides - Bokros koronafürt
Cotinus coggygria - Cserszömörce
Mercurialis ovata - Pusztai szélfű
Viburnum lantana - Ostorménfa
A projekt támogatói: Központi Környezetvédelmi Alap, Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány
Utoljára módosítva: 2011.03.28.

Design: