TERRA Alapítvány

English version

Ha az alapítványról, terveinkről további információkat szeretne vagy javaslata, észrevétele van a honlappal kapcsolatban, írjon a Kapcsolja be a JavaScriptet az emailcím megtekintéséhez címre vagy levélben az alapítvány postacímére.

Ha az alapítványt bármilyen módon támogatni tudná céljai elérésében, kérjük a fenti e-mail címen vagy levélben vegye fel a kapcsolatot velünk.

Postacímünk:
TERRA Alapítvány
4030 Debrecen, Tátra u. 12.

Társulás adatlap

Latin név:
Corno - Quercetum pubescenti-petraeae
Magyar név:
Melegkedvelő tölgyes
Jellemzők: Az Északi-Középhegység mészkő ill. karbonátokban gazdag andezit alapkőzetű talajain állnak állományai. A lombkorona szintet négy tölgy (Qu. dalechampii, Qu. pubescens, Qu. petraea és ritkán a Qu. virgiliana, ill. a Qu. cerris) alkotja, amelyhez az Északi-khg. nyugati felében a Fraxinus ornus elegyedik. A dús cserjeszintet elsősorban a Cornus mas, Acer tataricum, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Prunus spinosa, Euonymus verrucosus és Rosa gallica képviseli.
A gyepszintre elsősorban a kontinentális, szubkontinentális szárazságtűrő lágyszárúak jellemzők, mint pl. a Melica picta, Carex michelii, Euphorbia polychroma, Iris variegata, I. graminea ssp. pseudocyperus és a Doronicum hungaricum.
Fajok: Acer tataricum - Tatárjuhar
Carex michelii - Sárgás sás
Cornus mas - Húsos som
Doronicum hungaricum - Magyar zergevirág
Euonymus verrucosus - Bibircses kecskerágó
Euphorbia polychroma - Színeváltó kutyatej
Fraxinus ornus - Virágos kőris
Iris graminea - Pázsitos nőszirom
Iris variegata - Tarka nőszirom
Ligustrum vulgare - Közönséges fagyal
Melica picta - Tarka gyöngyperje
Prunus spinosa - Kökény
Quercus cerris - Csertölgy
Quercus dalechampii - Arany tölgy
Quercus petraea - Kocsánytalan tölgy
Quercus pubescens - Molyhos tölgy
Quercus virgiliana - Olasz tölgy
Rosa gallica - Parlagi rózsa
Viburnum lantana - Ostorménfa
A projekt támogatói: Központi Környezetvédelmi Alap, Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány
Utoljára módosítva: 2011.03.28.

Design: