Egy szinttel feljebb
 

Felhasznált irodalmak jegyzéke

Ambrus, A., Bánkúti, K., Csányi, B., Juhász, P., Kovács, T. 1998. Larval data to the Odonata fauna of Hungary.- Odonat - stadium larvale 2: 41-53

Andrikovics, S., Fink, J. T., Cser, B. 1992. Tiszavirág monográfia (Palingenia longicauda OLIV.) Tisza Klub Füzetek 2. Szolnok.

Banarescu, P.M., Telcean, I., Nalbant, T.T., Harka, Á., Ciobanu, M. 1999. The fish fauna of the River Somes/Szamos basin. In: The Somes/Szamos River Valley. Ed.: Sárkány-Kiss, A., Hamar, J. pp.:249-269.

Bancsi, I., Kovács, P. 1996. A Kiskörei-tározó (Tisza-tó) ökológiai állapota. Halászat,89:54-59.

Botos, M., Szitó, A., Oláh, J. 1990. Makrozoobenthos Communities in Hungarian lowland rivers. Natura Hungarica. 6:133-152. Szarvas.

Császár, J. 1999. Water quality of Hungarian reach of the River Szamos. In: The Somes/Szamos River Valley. Ed.: Sárkány-Kiss, A., Hamar, J. pp:105-133.

Dévai, Gy., Nagy, S., Bancsi, I., Végvári, P. 1999. A Tisza-tó biodiverzitás megőrzését és természetvédelmi kezelését alapozó ökológiai vizsgálatok. Kutatási jelentés. Debrecen, Szolnok.

Dragulescu, C., Fintha, I., Mihály, A., Szabó, A. 1999. Wetland flora and vegetation of the Upper Tisa river valley. In: The Upper Tisa Valley. Ed.: Hamar, J., Sárkány-Kiss, A. pp:213-273.

Egerszegi, Gy. 1972. A változó Tisza. Búvár. XXXIV.évf.2. p.62-67. Galdean, N. 1999. Some conciderations about the rheophilic elements of the benthic fauna (ord. Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera) of the Upper Tisa Region. . In: The Upper Tisa Valley. Ed.: Hamar, J., Sárkány-Kiss, A. pp.:413-427.

Galdean, N., Staicu, G., Bacalu, P. 1999. The assesment of the bioindicator value of some rheophilic elements of the River Somes/Szamos lotic system. In: The Somes/Szamos River Valley. Ed.: Sárkány-Kiss, A., Hamar, J. pp.:215-223.

Györe, K. 1991. A Tisza-tó védett halfajainak állományfelmérése. I. Kézirat.

Györe, K. 1993. A Tisza-tó védett halfajainak állományfelmérése. III. Kézirat.

Györe, K. 1995: Strengthening Reservoir Fishery and Environmental Management in Kisköre Reservoir and the Tisza River. FAO jelentés.

Györe, K. 1996. A Tisza halállományának abszolút populációnagysága. XX. Halászati Tudományos Tanácskozás, Szarvas.

HAKI, 1999. Kiskörei tározó üzemrendjének ökológiai felülvizsgálata. Zárójelentés.

Harka, Á. 1974. Adatok a tiszafüredi Tisza-szakasz halállományáról. Halászat, 67:34-35.

Harka, Á. 1985. A Kiskörei víztározó halállománya. Halászat, 78:35-37.

Harka, Á. 1995. A Szamos halfaunája. Halászat, 41: 14-19.

Harka, Á. 2000. A tiszai halfauna. In: Ezer év a Tisza mentén. Jász-Nagykun-Szolnok megyei Múzeumok Igazgatósága. Szolnok.

Harka, Á., Banarescu, P.M. 1999. Fish fauna of the Upper Tisa. In: The Upper Tisa Valley. Ed.: Hamar, J., Sárkány-Kiss, A. p.:439-455.

Huber, A. 1999. Odonatological survey on the River Somes/Szamos in Romania. In: The Somes/Szamos River Valley. Ed.: Sárkány-Kiss, A., Hamar, J. p.:207-215. Ihrig, D. 1973. A tiszai árvízvédelem fejlesztése. Kézirat.

Juhász, P., Turcsányi, I., Kovács, T., Olajos, P., Turcsányi, B., Kiss, B. 1998. Vízi makroszkópikus gerinctelen élőlényegyüttesek vizsgálata a Felső-Tiszán. Hidrológiai Közlöny 5-6: 346-347.

Kovács, B. 1995. Kutatási jelentés a Tiszán és vízrendszerén végzett halfaunisztikai vizsgálatokról. Debrecen. (FM. Mezőgazdasági és Halászati Főosztálya). Kézirat.

Kovács, B. 1995. Lápi póc (Umbra krameri) első adata a Keleti-főcsatornából. Közlemény. Calandrella IX/1-2. Debrecen.

Kovács B. 1997. Az Óhalászi- és Csapói-Holt-Tisza halállományának vizsgálata. A Poroszlói-medence védett morotváinak ökológiai állapotfelmérése c. KTM project. Debrecen.

Kovács, B., Keresztúri P., K. Kiss M., Gidó Zs., Takács P., Lakatos Gy. 2000. Ökológiai állapotfelmérés alföldi mesterséges vízfolyásokon, különös tekintettel a halegyüttesek összetételére. Hidrológiai Közlöny. In press.

Kovács, B., Keresztúri P., Gidó Zs., K. Kiss M., Lakatos Gy. 2000. Ökológiai kutatások a cianiddal szennyezett Keleti- és Nyugati-főcsatorna szakaszokon. (kézirat)

Kovács, T., Ambrus, A., Bánkúti, K., Juhász, P. 1998. New Hungarian mayfly (Ephemeroptrea) species arising from collegtings of larvae. Miscnea. Zool. Hung. 12: 55-60.

Krocskó, Gy. 1999. Vertebrates of the Subcarpathian section of the River Tisa flood area (Ukraine). . In: The Upper Tisa Valley. Ed.: Hamar, J., Sárkány-Kiss, A. p.:489-500.

Lakatos, Gy., Kovács, B., Kiss, K. M., Keresztúri, P. 2000. The ecological, hydrobiological and nature conservational state of the eustatic dead-arms around the village Tarpa (NE Hungary). Ecology of River Valleys. In. Tiscia mon. ser. Ed. By L. Gallé and L. Körmöczi. Szeged.

Lászlóffy, W. 1982. A Tisza. Monográfia. pp:610. Budapest.

Maitland, P. S. 1994. Conservation of threatened freshwater fish in Europe. In: Nature and enviroment. No.46. pp.76. Council of Europe Press.

Péchy, T., Haraszthy, L. 1997. Magyarország kétéltűi és hüllői. pp.113. Budapest.

Peterson, R. T., Mountfort, G., Hollom, P.A.D. 1969. Európa madarai. pp.355. Gondolat. Budapest.

Plesa, C., Fekete, A., Rajka, G., Buzila, R. 1999. Some data concerning the biodiversity of stygofauna in the River Somesul Cald/Meleg Szamos basin. In: The Somes/Szamos River Valley. Ed.: Sárkány-Kiss, A., Hamar, J. p.: 223-229.

Pomogyi, P., Szalma, E. 1998. A Kiskörei-tározó vízi- és mocsári vegetációja 1997-1998. Kutatási jelentés. Keszthely-Szeged.

Sárkány-Kiss, A., Sîrbu, I., Bába, K. 1999a. Freshwater mollusc species from the River Somes/Szamos, related to their ecological conditions. In: The Somes/Szamos River Valley. Ed.: Sárkány-Kiss, A., Hamar, J. p: 197-203.

Sárkány-Kiss, A., Macalik, K. 1999b. Conclusions of the River Somes/Szamos researches. In: The Somes/Szamos River Valley. Ed.: Sárkány-Kiss, A., Hamar, J. p.:343-347.

Sárkány-Kiss, A., 1999c. A study of aquatic molluscs in the Upper Tisa. In: The Upper Tisa Valley. Ed.: Hamar, J., Sárkány-Kiss, A. p.:409-413.

Somogyi, S. 1969. A Tisza. In: Magyarország tájföldrajza. Ed. Pécsi Márton. 2. kötet. A Tiszai Alföld.

Szabó, T. 1993. Makrozoobentosz vizsgálatok a Tiszán. Vízügyi Közlemények. LXXV. Évf. 2: 163-171.

Szállassy, N. 1999. The occurence of mayfly (Ephemeroptera) larvae along the River Somes/Szamos. In: The Somes/Szamos River Valley. Ed.: Sárkány-Kiss, A., Hamar, J. p.:203-207.

Szitó, A., Zsuga, K., Bancsi, I., Kovács, P., Végvári, P. 1997. A hínár- és mocsári vegetáció haltáplálék- készletének vizsgálata a Kiskörei-tározóban. Halászat, 90:34-42.

Tóth, B. M., Bába, K. 1981. The Mollusca fauna of the Tisza and its tributaries. Tiscia. 16: 169-181. Szeged.

Török, Zs. 1999. Studies on the amphibians of the Somes/Szamos River-Valley. In: The Somes/Szamos River Valley. Ed.: Sárkány-Kiss, A., Hamar, J. p.:303-311.

VÁTI, 1999. Tisza mente területrendezési tervének programja. Budapest.

VITUKI, 1955. A Felső Tisza. In: Magyarország Hidrológiai Atlasza.

VITUKI, 1956. A Tisza. In: Magyarország Hidrológiai Atlasza.

VITUKI, 1964. Szamos. In: Vízrajzi Atlasz.

VITUKI, 1970. Tisza. In: Vízrajzi Atlasz. Vol. 1-4.

Weber, P., Lőrincz, I. 1999. Avifauna of the River Somes/Szamos valley. In: The Somes/Szamos River Valley. Ed.: Sárkány-Kiss, A., Hamar, J. pp.:319-333.

Wilhelm, S. 2000. Halak a természet háztartásában. Tisza Klub Füzetek 9. pp.176. Szolnok.

Zsuga, K., Egyed, M., Krupinszki, L. 1995. A Kiskörei-tározó fito- és zooplanktonja. MHT XIII. Országos Vándorgyűlés. Pp.597-607.

Zsuga, K., Bancsi, I. 1995. Biodiverzitás alakulása a Kiskörei-tározóban. Biomonitorozás- Biodiverzitás:XXXVII.Hidrobiológus Napok, Tihany. Pp.71-74.