V. Magyar Ökológus Kongresszus

Debrecen, 2000. október 25-27.

A konferencia programjának letöltése Microsoft Word dokumentumként
A konferencia szekcióbeosztása letölthető Microsoft Word dokumentumként
Szállások - szállásfoglalás
4. (rendkívüli) körlevél
A konferencia programja
3. körlevél
2. körlevél
1. körlevél
Jelentkezési lap
Absztrakt elektronikus benyújtása4. (rendkívüli) körlevél

 

Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaink!

A korábbi híradásainkban közöltek szerint váratlanul, de bizonyára mindenki számára nagyon örömteli hírrel jelentkezünk.

A Környezetvédelmi Minisztériumból telefonértesítést kaptunk, hogy Ligetvári Ferenc miniszter úr jóváhagyott egy komolyabb támogatási összeget a Kongresszus rendezéséhez, amelyet a technikai feltételek biztosítására fordíthatunk. A KöM Természetvédelmi Hivatalának, személy szerint pedig Tardy János helyettes államtitkárnak, továbbá a Holland Királyság Magyarországi Nagykövetségének a közbenjárására ezen felül megkaptunk – a Tisza rehabilitációjára nyújtott segítség keretében – egy jelentősebb összeget Hollandia Mezőgazdasági, Halászati és Természetvédelmi Minisztériumától, amelyet kizárólag a kiadványok elkészítésére fordíthatunk.

Mivel a kiadások egy részét így nem kell a továbbiakban a résztvevőkre áthárítanunk, lehetőségünk nyílt – előzetes értesítésünknek megfelelően – a részvételi díjak számottevő mérséklésére. Az újonnan kalkulált összegek a következők:

A fogadás költsége változatlanul 2.500 Ft, mivel ennek a megtartásához semmilyen anyagi támogatást nem kaptunk.

Azoknak a résztvevőknek, akik a korábban megállapított magasabb összegű díjat már befizették, a különbözetet természetesen a helyszínen készpénzben visszatérítjük. Az új befizetéseket már a fentiek alapján kérjük teljesíteni.

Nyomatékosan szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a fogadásra jelentkezettek létszámát előzetesen mindenképpen le kell adjuk, így csak azokat tudjuk résztvevőként figyelembe venni, akiknek a befizetése legkésőbb 2000. október 20-áig megérkezik.

Végül szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a Kongresszus programfüzetét nyomtatott formában a regisztráció alkalmával fogjuk a résztvevőknek átadni, de az előzetesen tájékozódni kívánók 2000. október 18-ától a http://www.terra.hu/oecol2000 címről letölthetik a végleges programot. Ezt az előzetes tájékozódást annál is inkább ajánljuk megtenni, mert a szponzori támogatások megítélése, ill. a jelentkezési létszám csökkenése miatt az előzetesen (a 3. körlevélben) kiadott programhoz képest néhány apróbb változás történt a helyszínekben és az időpontokban.

További jó előkészületeket kívánva változatlanul szeretettel várjuk Debrecenbe!

Debrecen, 2000. október 16.

Szervező Bizottság

3. körlevél

Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaink!

Ebben az utolsónak szánt körlevélben először arról szeretnénk mindenkit értesíteni, hogy a 2000. október 25–27. között megtartandó V. Magyar Ökológus Kongresszus előkészületi munkálatai, ha nehézségekkel telve is, de rendben haladnak. Nagy örömmel tudatjuk, hogy a hagyományoknak megfelelően a legszélesebb értelemben vett hazai ökológiai kutatások három évenkénti legátfogóbb és legnagyobb seregszemléjén a mostani érdeklődés minden korábbit felülmúl, amit az is bizonyít, hogy az idei kongresszuson részt venni szándékozók létszáma már meghaladja a 400 főt, s eddig mintegy 200–200 előadás és poszter bejelentése történt meg.

A Kongresszus programjának fő váza már kialakult, s erről a résztvevőket már most tájékoztatni kívánjuk. A bejelentkezés és tájékozódás 25-én 8–14 óra között a Debreceni Egyetem (DE) központi épületének (Egyetem tér 1., a korábbi Kossuth Lajos Tudományegyetem főépületének) I. emeleti nyitott részén lévő recepciónál történhet, 25-én 14–18 óra, 26-án 8–18 óra és 27-én 8–10 óra között pedig az Ökológiai és Növénytani Oktatási Épület földszinti előterében. A Kongresszus megnyitására és plenáris ülésére 2000. október 25-én kerül sor a DE központi épületének Aulájában, 10,30–13 óra között. A szekcióülések a DE központi épületének három tantermében és az MTA Debreceni Területi Bizottságának (DAB) Székházában (Thomas Mann u. 49.) lesznek, 25-én délután 14–18 óra között, 26-án 8,30–13, ill. 14–18 óra között, továbbá 27-én 8,30–12 óra között. A posztereket a DE központi épületének III. emeleti nyitott térségén felállított állványokra lehet elhelyezni, maximálisan 90(vízszintesen)x180(függőlegesen) cm méretben, vagy előre összeállított egyrészes táblákként felülről felfüggesztve, vagy a több részből állóknál kizárólag a rendezők által a helyszínen biztosított ragasztóval felerősítve. Valamennyi poszter az egész rendezvény alatt megtekinthető lesz, azaz felrakásuk már a regisztrációt követően (25-én 8,30 órától) lehetséges, leszedésük végső határideje pedig a kongresszus utolsó napján a szekcióülések befejezési ideje (27-én 12 óra). A zártkörű fogadást a DE központi épületének I. és II. emeleti nyitott részén tartjuk 25-én 19 órától. 26-án este 19 órától a DE központi épületének Auditorium Maximumában fórumot tervezünk a szünbiológia aktuális oktatási, kutatási és nevelési kérdéseiről, amelyet az előzetes elképzelések szerint ugyanott koncert követne. A kongresszus záróülését a DE kémiai épületegyüttesének földszintjén található K/2 teremben tartjuk 27-én 13–15 óra között.

Sajnálattal közöljük, hogy eddig mindössze 200 eFt támogatást kaptunk a Kongresszus megrendezéséhez [ a CziLaB Rt. (Budapest) és dr. Tóth Albert (Mezőtúr) jóvoltából], ezért a részvételi díjakat nincs módunk csökkenteni, amiért mindenki szíves megértését kérjük (ha a beadott új pályázat vagy a további szponzori felkérések eredményesek lesznek, akkor a részvételi díjat utólag mérsékeljük, s a különbözetet visszatérítjük). A részvételi díjak összege a következő:

A részvételi díjakat a mellékelten kiküldött postautalványon mielőbb, de mindenképpen a Kongresszus lebonyolítása előtt szíveskedjenek befizetni. A fogadás részvételi díját (2500 Ft/fő) külön postautalványon kérjük befizetni, legkésőbb 2000. október 2-ig. Nyomatékosan kérjük, hogy a postautalványra feladóként azt a címet írják rá pontosan és a kellő részletességgel, amelyre a számla kiállítását kérik, hogy a számlákat – a regisztrációkori torlódások elkerülése érdekében – előre elkészíthessük Ha a számlát cégnek kell kiállítani, akkor a résztvevő személy(ek) nevét a postautalvány hátoldalán a “Közlemény” rovatban kell megadni. Az elszámolásra is alkalmas számlákat a regisztrációnál fogjuk átadni, a befizetést igazoló szelvény bemutatása ellenében.

Úgy gondoljuk, hogy szerencsés lenne (különösen a 2000. január 1-jétől bekövetkezett sok névváltozás miatt) egy naprakész címjegyzékkel rendelkezni a kongresszuson résztvevő hazai ökológusokról, ill. a más tudományterületen dolgozó, de az ökológia iránt érdeklődést mutató szakemberekről. Kérjük ezért, hogy a mellékelt, a címjegyzékben szerepeltetni kívánt adatokat sziveskedjenek ellenőrizni, s amennyiben azon bármilyen javítást szükségesnek látnak, azt mielőbb jelezzék levélben, faxon vagy elektronikus formában a témafelelősnek (Müller Zoltán, DE TTK Ökológiai Tanszék, Debrecen, Pf.: 71., 4010; fax: (52) 431–148; e-mail: muller@ tigris.klte.hu).

Végül szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a Kongresszus programfüzetét nyomtatott formában a regisztráció alkalmával fogjuk a résztvevőknek átadni, de akik előzetesen tájékozódni kívánnak, azok 2000. október 16-ától kezdve a http://www.terra.hu/oecol2000 címről letölthetik a végleges programot.

További jó előkészületeket kívánva szeretettel várjuk Debrecenbe!

Debrecen, 2000. szeptember 11.

Szervező Bizottság

 

20 éves a KLTE/DE Ökológiai Tanszéke!2. körlevél

(1. nyomtatott körlevél)

Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaink!

Az V. Magyar Ökológus Kongresszusra történő előzetes - eddig csak elektronikus formájú - jelentkezések időszaka lezárult. Köszönjük mindazok jelzését, akik levélben, faxon vagy e-mailen már kinyilvánították részvételi szándékukat.

Miután az egyetemi integrációs folyamat következtében több kérdés továbbra is nyitott, ezért a szervező bizottság elhatározta, hogy várhatóan augusztus végén egy harmadik körlevelet is közread, amiben a kongresszus rendezésével kapcsolatos végleges információkat teszi közzé, beleértve a részvételi költséget is. Miután a kongresszus résztvevői egyedileg intézik debreceni szállásukat, a lehetőségekről e levél hátoldalán adunk tájékoztatást.

A harmadik körlevél kibocsátásának szükségessége lehetőséget teremt arra, hogy a kongresszusra történő jelentkezés végső határidejét 2000. május 31-ben jelöljük meg. Természetesen mindazokat, akik az előzetes jelentkezési határidő lejártáig már jelezték részvételi szándékukat, a szervező bizottság nyilvántartásba vette, így ezt a szándékot nem kell megerősíteniük. Harmadik körlevelet csak azok kapnak, akik 2000 május 31-ig a kitöltött jelentkezési lapot eljuttatják levélben vagy faxon a szervező bizottság titkárához (Dr. Nagy Sándor, Debrecen, Pf.: 71., 4010, fax: (52) 431-148). Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a mellékelt jelentkezési lap letölthető a http://www.terra.hu/oecol2000 címről.

Felhívjuk minden részt venni szándékozó figyelmét, hogy jelentkezési lapot minden résztvevőnek külön-külön ki kell töltenie, beleértve az előadások és poszterek társszerzőit, ill. a kongresszusra érdeklődőként érkezőket is.

A kongresszusra előadással vagy poszterrel jelentkezett résztvevőktől azt kérjük, hogy előadásuk vagy poszterük egy oldalas összefoglalóját 2000. szeptember 5-ig juttassák el a szervező bizottsághoz. Összefoglalókat csak elektronikus formában fogadunk el, amelyeket elsősorban e-mailben, attachmentként kérünk elküldeni a titkár részére, az snagy@tigris.klte.hu címre. Ha a szerzők egyikének sincs e-mail hozzáférése, akkor mágneslemezen kérjük beküldeni postacímünkre. A határidő pontos betartását mindenkitől kérjük, mert a késve érkezett összefoglalókat nem áll módunkban megjelentetni a kongresszusi kötetben.

Az összefoglalókat word szövegszerkesztővel magyar és angol nyelven kérjük beküldeni, mindennemű formázás nélkül, azaz a szövegek ne tartalmazzanak italics, bold, small caps, etc. kiemeléseket, centrálást, különböző betűméretváltásokat és egyéb formázó utasításokat. Az összefoglaló magyar és angol szövege együttesen ne legyen több 350 szónál (a hosszabb szövegek végét kénytelenek leszünk levágni). Az elől álló magyar változatban szerepeljenek az alábbi információk a következő sorrendben: az előadás vagy poszter címe, a szerző(k) neve, postacíme, e-mail címe és az összefoglaló szövege. Az angol változatnál csak az előadás vagy poszter címét és szövegét kérjük. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy sem a magyar, sem az angol változatnál nem lesz szakmai vagy nyelvi lektorálás!

A kongresszussal kapcsolatos érdeklődésre e-mail formájában természetesen továbbra is lehetőség van. Mivel nem rendelkezünk naprakész címjegyzékkel a hazai ökológusokról, ill. a más tudományterületen dolgozó, de az ökológia iránt érdeklődő szakemberekről, kérjük, hogy e felhívást saját ismeretségi körében adja tovább, a Kongresszus minél szélesebb körű szakmai lebonyolítása érdekében.

További jó előkészületeket kíván:

a Szervező Bizottság

Debrecen, 2000. május 9.

20 éves a KLTE/DE Ökológiai Tanszéke!Az V. Magyar Ökológus Kongresszus időtartama alatt a debreceniszállás megoldására a következő lehetőségeket ajánljuk.

A szállások foglalása egyénileg történik ! Kérjük forduljanakközvetlenül az alább megadott listában szereplő szállásokhoz.


----- Szállodák: -----

 • Civis Hotel (4026 Db., Kálvin tér 4. tel:(52) 418-522 ár: 12400.- Ft/2 fő/éj).

 • Debrecen Szálloda (4025 Db., Petőfi tér 9.,tel: (52) 316-550, ár: 2600-3300.- Ft/2 fő/éj)

 • Főnix Szálloda (4025 Db., Barna u. 17., tel:(52) 413-054, ár: 3800-6100.- Ft/2 fő/éj)

 • Hotel Gondola (4026 Db. Mester u. 32., tel:(52) 414-457, ár: 10800-13400.- Ft/2 fő/éj)

 • Hotel Stop (4024 Db. Batthyány u. 18., tel:(52) 420-301, ár: 4300.- Ft/2 fő/éj)

 • Hunguest Hotel Nagyerdő (4032 Db., Pallagi út5., tel: (52) 410-588, ár: 12800.- Ft/2 fő/éj)

 • Park Hotel (4032 Db., Kartács u. 27., tel:(52) 413-627, ár: 9000.- Ft/2 fő/éj)

 • Sport Szálloda (4032 Db. Oláh G. u. 5., tel:(52) 417-655, ár: 4100-6300.- Ft/2 fő/éj)

----- Panziók: -----

 • Centrum Panzió (4026 Db., Péterfia u 37/A,tel: (52) 416-193, ár: 6000-7000.- Ft/2 fő/éj)

 • Borostyán Panzió (4031 Db., István u. 18.,tel: (52) 347-147, ár: 3500-4000.- Ft/2 fő/éj)

 • Ludas Matyi Panzió (4024 Db, Batthyány u.24., tel: (52) 411-252, ár: 7900.- Ft/2 fő/éj):

 • Péterfia Panzió (4026 Db., Péterfia u. 37/B,tel: (52) 418-246, ár: 4700-5300.- Ft/2 fő/éj)

----- Kollégiumi férőhelyek: -----

A kollégiumi férőhelyek tekintetében konkrét nyilatkozatotmég egyik kollégium sem tudott tenni, mivel még az semismeretes, hogy mikor lesz őszi szünet. Ezért ármegjelölésnélkül felsoroljuk a számításba vehető egyetemi kollégiumoktelefonszámait.

 • Veres Péter Kollégium (4032 Db., Böszörményiút 140., tel: (52) 414-255)

 • Nagyerdei (I-III) Kollégiumok (4032 Db.,Egyetem tér 1., tel: (52) 512-900)

 • Benczúr Gyula Kollégium (4032 Db., Pallagi út11., tel: (52) 316-933) 

1. körlevél

 

            Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaink!

 

            Örömmel adunk hírt arról, hogy 2000. október 25-27.között rendezzük az V. Magyar Ökológus Kongresszust Debrecenben, a MagyarÖkológusok Tudományos Egyesülete, az MTA Biológiai Tudományok OsztályánakÖkológiai Bizottsága, a Kossuth Lajos Tudományegyetem/Debreceni EgyetemTermészettudományi Karának Ökológiai Tanszéke és Alkalmazott ÖkológiaiTanszéke, továbbá az MTA Debreceni Területi Bizottságának KörnyezettudományiSzakbizottsága szervezésében.

            A Szervező Bizottság nevében a kongresszusratisztelettel meghívjuk, és szíves részvételére számítunk.

            A kongresszus – a korábbiakhoz hűen – plenáriselőadásokkal kezdődik, majd párhuzamosan lebonyolított szekcióülésekés munkaértekezletek formájában folytatódik. Szíves tájékoztatásul márelőre közöljük, hogy a szekcióülések programjának összeállításában, ill.az előadások és a poszterek arányának meghatározásában a szekciókatszervező és lebonyolító elnököknek döntő szerepet biztosítunk. Kérjükezért, hogy a jelentkezéskor azt a szekciót, amelynek keretében előadásátés/vagy poszterét be kívánja mutatni, gondos mérlegelés után saját elképzeléseés belátása szerint jelölje meg. A szekcióbeosztást – az igényektőlfüggően és a realitások figyelembe vételével – a jelentkezések beérkezése után fogjuk kialakítani, fenntartva az átsorolás jogát is.

            A kongresszus lebonyolítása tekintetében az egyetemiintegrációs folyamat nagyfokú bizonytalansági tényezőt jelent, hiszen2000. január 1-je előtt – már vagy még – egyetlen vezető sem kívánelkötelező nyilatkozatot tenni. Így a helyszínre vonatkozóan csakkésőbb (a 2. körlevélben) áll módunkban végleges értesítést küldeni. Aztazonban előre szeretnénk jelezni, hogy a várható kiadások (terembér,technikai felszerelés bérlése, fogadás, nyomdai munkálatok) jelentősemelkedése miatt a részvétel költségei bizonyára meg fogják haladni a korábbirendezvényekét. Mivel a végleges költségeket csak a jelentkezők hozzávetőlegesszámának ismeretében lehet jó közelítéssel becsülni, azokról a 2. körlevélbenfogunk részletes tájékoztatást adni. Az előadások kivonatait az ActaBiologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 12. füzeteként kívánjukmegjelentetni, magyar és angol nyelven. A részvételi költségekről (beleértve a szervezést,a fogadást és a kiadványt) a Magyar Ökológusok Tudományos Egyesületeszámlát ad.

            Kérjük, hogy részvételi szándékát a mellékeltjelentkezési lapon legkésőbb 2000. február 15-ig szíveskedjékeljuttatni levélben vagy faxon a SzervezőBizottság titkárához (Dr. Nagy Sándor, Debrecen, Pf.: 71., 4010, fax: (52) 431-148).A kongresszussal kapcsolatosérdeklődésre e-mail formájában is lehetőség van a titkár címén (snagy@tigris.klte.hu).Mivel jelenleg nem rendelkezünk naprakész címjegyzékkel a hazai ökológusokról,ill. a más tudományterületen dolgozó, de az ökológia iránt érdeklődéstmutató szakemberekről, kérjük, hogy a meghívót saját ismeretségi körébenadja tovább a Kongresszus minél szélesebb körű lebonyolítása érdekében.Szives tájékoztatásul közöljük, hogy a körlevél és a jelentkezési lapletölthető a http://www.terra.hu/oecol2000 cimről.

            Jó előkészületeket kívánva várjuk mielőbbiszíves visszajelzését!

 

Debrecen, 1999. december 18.

 

                                                                 SzervezőBizottság

 

 

20 éves a KLTE/DE Ökológiai Tanszéke!
Jelentkezési lap letöltése tif (kep) file-ként

Jelentkezési lap letöltése zip-elt Word (rtf) file-ként

Jelentkezési lap letöltése pdf formátumban - Acrobat Reader 4 (!)olvassa csak a magyar ékezetes karakterek miatt!

V.MAGYAR ÖKOLÓGUS KONGRESSZUS

Debrecen,2000. október 25–27.

 

J E L E N T K E Z É S I    L A P

(mindenszemély esetében külön kitöltendő!)

 

Beérkezési határidő:2000. február 15.

 

Név:

 

Értesítési lehetőségek

Postacím (irányítószámmal):

 

E-mail (ha van, feltétlenülkérjük megadni):

Telefon:                                                           Fax:

 

Munkahely (név és postacímirányítószámmal):

 

 

Munkahelyi beosztás:

 

Az előadásraés/vagy  poszterre vonatkozó adatok(csak az első szerzőktől kérjük)

(Első szerző minden résztvevő csak egy-egyelőadásban és poszterben, azaz összesen két alkalommal lehet, atársszerzőség száma nincs korlátozva.)

 

Előadást kívánok tartani: 

 

Szerző(k):

Cím:

 

 

Szekció (egyelőre opcionális, csak akkortöltse ki, ha saját javaslata van):

 

Posztert kívánok bemutatni: 

 

Szerző(k):

Cím:

 

 

Szekció (egyelőre opcionális, csak akkortöltse ki, ha saját javaslata van):

 

A fogadáson való részvételelőzetes igénylése (kb. 2500 Ft/fő):    igen             nem

 

Dátum:

 

                                                                                                                      (aláírás)

 

20 éves a KLTE/DE Ökológiai Tanszéke!Az elkészült absztraktokat E-mail-ben, csatolt file-ként (attachment) kérjük elküldeni a szervezőbizottság titkárának Dr. Nagy Sándornak.